Elektro-Remo s.r.o., Hromosvody, ochrana před bleskem - Elektro-Remo, spol. s.r.o.

Po-Pá: 9:00-17:00

603 580 348

Hromosvody

Zajišťujeme kompletní montáž hromosvodů (bleskosvodů) včetně uzemnění a revizní zprávy.

 

Montáž hromosvodů

Provádíme montáže hromosvodů (montáže bleskosvodů) na objektech, kde by výboj blesku mohl ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit závažnou poruchu či způsobit významné škody. K montáži hromosvodu se dále přistupuje v případě objektu těsně sousedícího s dalšími objekty, které by případě zásahu blesku mohl ohrozit požárem.

Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat všechny cesty k tomu, aby Vám nemuseli platit pokud možno nic. A prošlá revizní zpráva hromosvodu je pro něj vítanou situací a pojistné plnění se rázem rozplyne. Taková je praxe.

Montáže hromosvodu zajistíme v souladu se všemi platnými normami na ochranu objektů proti atmosférickým výbojům dle novely o požární ochraně objektů.

Jaké služby nabízíme?

 

Obraťte se na nás

Elektro-Remo spol. s.r.o.
Kojetínská 3548/73h, 750 02, Přerov

49.9481867N, 18.0827425E

Fakturační údaje

IČ: 47150360
DIČ: CZ47150360

Společnost je registrována u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3719

Bankovní spojení: KB Přerov č.ú. 684846-831/0100

Design a kód © 2019 wedipa.com, všechna práva vyhrazena remo.cz, Průmyslové podlahy